Dzień Edukacji Narodowej 2011

Dzień Edukacji Narodowej 2011

Dnia 19.10.2011 roku w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu odbyła się uroczystości zorganizowana z okazji Święta Edukacji Narodowej.
Uroczystość została przygotowana przez Samorząd Uczniowski, a prowadzona była przez przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Karolinę Jaszewską.

Na obchody Święta Edukacji złożyły się część artystyczna oraz przekazanie władzy nowo wybranemu Samorządowi. W części artystycznej wyświetlona została prezentacja przygotowana przez uczniów, a dotycząca historii szkolnictwa, której narratorem był kolega Bartosz Morawski. Z kolei przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli podziękowania i serdeczne życzenia Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i wszystkim pracownikom administracyjnym szkoły. W dowód wdzięczności zostały wręczone symboliczne kwiaty.

Druga część miała na celu oficjalne przekazanie władzy nowo wybranym członkom Rady Samorządu Uczniowskiego tj.: Karolinie Jaszewskiej Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Zastępcy Przewodniczącej Rafałowi Kubiakowi, Sekretarzowi Maciejowi Kuleczce, Skarbnikowi Emilowi Parasiewiczowi oraz Pawłowi Pyż i Mateuszowi Lipskiemu. Akty nominacyjne zostały wręczone przez Pana Dyrektora mgr. Antoniego Pawłowskiego, który do nowo wybranej Rady Samorządu Uczniowskiego skierował kilka zdań na temat jak ważnym organem w strukturze szkoły jest Samorząd Uczniowski. Podziękowano również członkom ustępującej Rady Samorządu Uczniowskiego tj.: Przewodniczącemu Samorządu Uczniowskiego Mateuszowi Dolewie, Bartoszowi Bieli oraz Filipowi Flisikowskiemu. Odchodzący członkowie zostali obdarowani drobnymi upominkami.