Kierunki kształcenia

Nasza szkoła prowadzi edukację na następujących kierunkach:

Operator maszyn leśnych (symbol cyfrowy 834105)  

      (dla absolwentów szkoły podstawowej)

Kształcenie odbywa się w trzyletniej Szkole Branżowej I stopnia i obejmuje 1 kwalifikację:

            LES.01 Obsługa maszyn stosowanych w gospodarce leśnej

Po zdaniu kwalifikacji LES.01 uczeń uzyskuje uprawnienia do pracy na maszynach leśnych (forwarder, harwester) i staje się robotnikiem wykwalifikowanym do pracy w lesie.

Kształcenie praktyczne w Szkole Branżowej I stopnia odbywa się w cyklu trzyletnim.

Rozkład zajęć praktycznych w poszczególnych latach:

– I klasa – jeden dzień w tygodniu

– II klasa – dwa dni w tygodniu

– III klasa – trzy dni w tygodniu

Część godzin przeznaczonych jest na:

– Szkolenie na żurawiu  samozaładowczym

– Szkolenie na symulatorze maszyn wieloopercyjnych.

Szkoła zapewnia:

– miejsce praktyki zawodowej,

– dowóz na powierzchnie,

– odzież roboczą,

– sprzęt do pracy,

– posiłek regeneracyjny.


W ofercie:

·         kurs operatora pilarki spalinowej

·         prawo jazdy kat. T

·         kurs pierwszej pomocy

·         kurs obsługi żurawi załadowczych

·         zajęcia na symulatorach maszyn wielooperacyjnych

·         bogato wyposażony warsztat szkolny

·         praktyka zawodowa w terenie organizowana przez szkołę przy współpracy z                                               Nadleśnictwem Babimost

·         profesjonalna kadra instruktorska

·         miejsce w internacie dla każdego ucznia

Przedmioty zawodowe:

·         Mechanizacja prac leśnych

·         Użytkowanie lasu

·         Hodowla lasu

·         Maszynoznawstwo leśne

·         Ochrona lasu

·         Język obcy zawodowy – j. niemiecki lub j. angielski

·         Gospodarka leśna- zajęcia praktyczne

Technik leśnik (symbol cyfrowy 314301)

(dla absolwentów szkoły podstawowej)

 1. Kształcenie odbywa się w Technikum pięcioletnim i obejmuje 1 kwalifikacje:  

          LES. 02 Gospodarowanie zasobami leśnymi

Po zdaniu kwalifikacji LES. 02 – w terminie wyznaczonym przez OKE uczeń otrzymuje tytuł technik leśnik. Upoważnia to do podjęcia pracy w Lasach Państwowych – po uprzednim odbyciu rocznego stażu – lub podjęcia studiów wyższych na wybranym kierunku.

Praktyka w technikum leśnym obejmuje:

 1. Praktyka zawodowa
  • Klasa I – 1 tydzień
  • Klasa II – 2 tygodnie
  • Klasa III – 2 tygodnie
  • Klasa IV – 3 tygodnie
 2. Zajęcia praktyczne
  • Odbywają się w trzeciej, czwartej oraz piątej klasie przez cały rok nauki – 1 dzień w tygodniu


Dodatkowe kwalifikacje:

§  Operator pilarski spalinowej

§  Kurs pierwszej pomocy

Przedmioty zawodowe:

·         Hodowla lasu

·         Ochrona lasu

·         Gospodarka łowiecka

·         Edukacja leśna

·         Urządzanie lasu

·         Użytkowanie lasu

·         Biologia leśna

·         System Informatyczny Lasów Państwowych

·         Ekonomika leśnictwa

·         Maszynoznawstwo leśne

·         Zajęcia praktyczne

·         Język obcy zawodowy (język niemiecki lub angielski)

Przedmioty na poziomie rozszerzonym

 1. Język angielski lub język niemiecki.