Zakończenie roku szkolnego 2009/2010

Dnia 25 czerwca 2010 roku w Technikum Leśnym w Rogozińcu o godzinie 10 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2009/2010. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego szkoły pan dyrektor Antoni Pawłowski odczytał list Podsekretarza Stanu, Ministra Janusza Zaleskiego do Grona Pedagogicznego, rodziców i uczniów w którym znalazły się życzenia wszelkiej pomyślności w przyszłości. Następnie zostały rozdane nagrody za osiągnięcia na różnych szczeblach m.in. za najlepsze średnie, udział w konkursach i olimpiadach leśnych, za zawody sportowe oraz w ramach podziękowania za pomoc w działaniach szkoły. Po uroczystym apelu nastąpiło rozejście się do klas w celu odebrania świadectw. Po tym wydarzeniu można było śmiało stwierdzić, że rok szkolny 2009/2010 można uważać za zakończony!

Pragnę życzyć wszystkim przyjemnych, spokojnych, radosnych, pracowitych i przede wszystkim bezwypadkowych wakacji!