Transplantacja – Masz Dar Uzdrawiania

Transplantacja - Masz Dar Uzdrawiania

Dnia 13 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu odbył się Dzień Transplantologii pod hasłem „Drugie Życie”. Organizatorem tego dnia była p. Zuzanna Hołyńska wraz z kołem HDK. Akcja miała na celu szerzenie wiedzy o transplantologii oraz popularyzację tzw. oświadczeń woli.

Akcję „Drugie życie” rozpoczęto 26 stycznia 2009 roku w Poznaniu. Od tego czasu w działania realizowane na terenie Wielkopolski, Małopolski oraz Warmii i Mazur zaangażowali się uczniowie 88 szkół ponadgimnazjalnych. Młodzi ludzie realizując własne pomysły na promocję transplantacji rozdali ponad 100 tys oświadczeń woli. Szkolne kampanie przybliżyły zagadnienie przeszczepiania narządów nie tylko społeczności szkolnej, ale również środowiskom lokalnym.

Mamy nadzieję, że i w ZSL znajdziemy ludzi dojrzałych, wielkiej odwagi i świadomych tego, że oświadczenie woli to mały, niepozorny dokument, który za sprawą podpisu zyskuje niezwykłą moc. Jedno świadome wyrażenie zgody na oddanie swoich narządów do przeszczepu jest decyzją, która może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom.