Technikum Leśne w Rogozińcu na Ogólnopolskich obchodach Światowego Dnia Ziemi w Warszawie

Technikum Leśne w Rogozińcu na Ogólnopolskich obchodach Światowego Dnia Ziemi w Warszawie

25 kwietnia 2010 roku Technikum Leśne w Rogozińcu wraz z Technikum Leśnym w Zagnańsku reprezentowały szkoły leśne w Polsce na festynie z okazji Światowego Dnia Ziemi w Warszawie. Przedstawicielami naszej szkoły byli uczniowie: Hubert Klepacz, Łukasz Kramarek, Aneta Nawrocka oraz Karolina Jaszewska. Nauczyciele: Dyrektor Szkoły Antoni Pawłowski, Agnieszka Wachowiak, Sylwia Jagodzińska oraz Sebastian Wachowiak.

Naszym zadaniem było przybliżenie zawodu leśnika oraz edukacja młodszej części uczestników festynu. Spośród atrakcji, które przygotowaliśmy największą popularnością cieszyły się pokazy pilarzy oraz konkurencje rodzinne t.j. przenoszenie kłody drewna chwytakami na czas, przepoławianie siekierą kostki cukru itp.

Odwiedzający nasze stoisko brali też udział w przygotowanym przez nas quizie przyrodniczym, za odgadniętą poprawną odpowiedź uczestnicy dostawali od nas niespodziankę: sadzonkę sosny lub odznakę przyjaciela lasu. Młodsi uczestnicy mieli też okazję sprawdzić swoją wiedzę w rebusach i zagadkach o tematyce przyrodniczej i leśnej.

Dużym powodzeniem wśród najmłodszych uczestników cieszyła się nasza wystawa, symbolizująca trójwarstwowość lasu (runo, podszyt, korony drzew), oraz eksponaty które ze sobą przywieźliśmy (zając, bażant, sowa, pędy krzewów, liście, oraz owady).

Starszych uczestników festynu interesowała wystawa narzędzi do sadzenia lasu, pielęgnacji, oraz pozyskiwania drewna. Zadawali mnóstwo pytań a my staraliśmy się udzielać fachowych odpowiedzi.

Podsumowując nasz ogromny wysiłek w przygotowaniu wystawy oraz liczbę osób odwiedzających nasze stoisko możemy stwierdzić, że godnie reprezentowaliśmy technika leśne w Polsce i naszą szkołę.

Tegoroczne ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegały pod hasłem RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS. Hasło nawiązuje do ustanowienia roku 2010 przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych – Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.

Obchody tego roku miały być okazją do przeprowadzenia ogólnoświatowej kampanii mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej, poprzez zwrócenie uwagi na znaczenie różnorodności biologicznej dla jakości życia człowieka, pokazanie dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie ochrony zasobów przyrodniczych oraz zachęcenie do podejmowania dalszych wzmożonych wysiłków na rzecz przeciwdziałania utracie różnorodności biologicznej. Ratowanie różnorodności biologicznej wymaga wysiłku każdego z nas.

Organizatorem obchodów Dnia Ziemi w Polsce jest Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej i Społeczny Instytut Ekologiczny. Współorganizatorami są Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe, Kampinoski Park Narodowy, Sita Polska oraz Urząd m.st. Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy objęła Dzień Ziemi patronatem honorowym.