Młodzież przeciwko leukemii

Młodzież przeciwko leukemii

Dnia 16 X 2013 r w Internacie ZSL odbyła się rejestracja kandydatów na dawców szpiku przez Przedstawicieli Fundacji Przeciwko Leukemii. Rejestracja poprzedzona była wcześniejszą prelekcją wygłoszoną przez Pana Jacka Baczyńskiego, który w wyjątkowy sposób przedstawił naszym uczniom zasady rejestracji i poboru szpiku oraz przekazał własne, bezcenne doświadczenia z tym związane. Na rejestrację przyjechali również Pan dr Leszek Kauc założyciel fundacji, znany i doskonały mikrobiolog – specjalista zajmujący się na co dzień białaczką. Zobacz: galeria

Pan doktor wraz z Panią pielęgniarką z jednostki wojskowej dokonali rejestracji i odpowiedzieli na pytania dawców. W sumie zarejestrowało się 17 osób.Obok kampanii ,,Transplantacje- Dar Uzdrawiania’’, była to druga rejestracja dawców w naszej szkole, pierwsza odbyła się 2 lata temu przez Pana Wiesława Matelskiego i fundację DKMS- zarejestrowano wówczas 23 uczniów z czego do tej pory jeden uczeń znalazł ,,bliźniaka genetycznego”.

Gratulujemy Wszystkim Dawcom za Wspaniały krok, jakim jest Danie Nadziei na Życie Innym Osobom.

Zuzanna Hołyńska