III Dzień Drwala w Technikum Leśnym

Dnia 1 czerwca 2010r. odbył się w Technikum Leśnym w Rogozińcu „Dzień dziecka” połączony z „Dniem Sportu” oraz wewnątrz szkolnymi „Zawodami Drwali”. Udział w tym święcie wzięły wszystkie klasy wraz z gronem pedagogicznym. Świętowanie zaczęło się od konkurencji „zmiany łańcucha na czas”, którą zwyciężyły klasy III „l” wraz z klasą I „b”. Drugą konkurencją było „przenoszenie stosów”, którą wygrała klasa I „b”. Następnie klasy walczyły w konkurencji „rzutu wałkiem” – wygrała klasa III „l”. Kolejną konkurencją było „rąbanie kostki cukru” i w tej konkurencji najlepsza była klasa I „a”. Następną konkurencją było „cięcie plastrów piłą ręczną” w której wygrała klasa III „l”. W konkurencji „noszenia rannego wychowawcy na noszach” zwyciężyła klasa III „l” z wychowawczynią panią profesor Agnieszką Wachowiak. Kolejną konkurencją była „sztafeta z wychowawcą”, którą wygrała klasa II „l” z wychowawcą panem profesorem Ryszardem Górawskim. Ósmą konkurencją był „rzut łańcuchem”, który zwyciężyła klasa III „l”. Ostatnią konkurencją była „piłka nożna”, którą w pojedynku między klasami zwyciężyła klasa III „l”. Ostatni mecz drużyna klasy III „l” zagrała przeciwko nauczycielom i też wygrała. Ostatecznie po podliczeniu wszystkich punktów zwycięzcami została klasa III „l” z 32 punktami, drugie miejsce zdobyła klasa II „l” z 24 punktami, trzecie miejsce klasa I „a” z 22 punktami i czwarte miejsce klasa I „b” z 18 punktami.