Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III" - 08 czerwiec 2021 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. 11 załączników PDF

4. 8 załączników edytowalnych

Plan zamówień publicznych w roku 2021 - 25 maj 2021 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty  - 15 lipiec 2020 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu nowych urządzeń do utworzenia stanowiska szkoleniowego dla operatorów przyczep leśnych na potrzeby dydaktyczne Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu   - 30 czerwiec 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty    -  17 czerwiec 2020 r.

Informacja z otwarcia ofert -   2 czerwiec 2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.
"Przebudowa i adaptacja poddasza budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu - ETAP II"

Załączniki
FileFile sizeCreated
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf111 kB2021-06-08
Download this file (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-SIWZ.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-SIWZ.pdf17578 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 1 formularz_ oferty.pdf)Załącznik 1 formularz_ oferty.pdf243 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf)Załącznik 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf142 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.pdf)Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.pdf142 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.pdf)Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.pdf112 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.pdf)Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.pdf113 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.pdf)Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.pdf112 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 7 wykaz wykonanych robót.pdf)Załącznik 7 wykaz wykonanych robót.pdf163 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 8 wykaz_ osób.pdf)Załącznik 8 wykaz_ osób.pdf112 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 9 projekt_ umowy.pdf)Załącznik 9 projekt_ umowy.pdf265 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 10 dokumentacja projektowa.pdf)Załącznik 10 dokumentacja projektowa.pdf10068 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 11 identyfikator postępowania.pdf)Załącznik 11 identyfikator postępowania.pdf76 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 1 formularz_ oferty.doc)Załącznik 1 formularz_ oferty.doc61 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc)Załącznik 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc75 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.doc)Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.doc76 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.doc)Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.doc73 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc)Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc72 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.doc)Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.doc32 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 7 wykaz wykonanych robót.doc)Załącznik 7 wykaz wykonanych robót.doc122 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 8 wykaz_ osób.doc)Załącznik 8 wykaz_ osób.doc39 kB2021-06-08
Download this file (Plan zamówień publicznych na 2021 rok.pdf)Plan zamówień publicznych na 2021 rok.pdf430 kB2021-05-25
Download this file (Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf502 kB2020-07-15
Download this file (OGŁOSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE.pdf2446 kB2020-06-30
Download this file (ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf5982 kB2020-06-30
Download this file (Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc)Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc96 kB2020-06-30
Download this file (Załącznik 1 - formularz ofertowy.pdf)Załącznik 1 - formularz ofertowy.pdf344 kB2020-06-30
Download this file (Załącznik 2 - projekt umowy.pdf)Załącznik 2 - projekt umowy.pdf659 kB2020-06-30
Download this file (Załącznik 3 - oświadczenie Wykonawcy.doc)Załącznik 3 - oświadczenie Wykonawcy.doc89 kB2020-06-30
Download this file (Załącznik 3 - oświadczenie Wykonawcy.pdf)Załącznik 3 - oświadczenie Wykonawcy.pdf330 kB2020-06-30
Download this file (Załącznik 4 - wykaz dostaw.doc)Załącznik 4 - wykaz dostaw.doc88 kB2020-06-30
Download this file (Załącznik 4 - wykaz dostaw.pdf)Załącznik 4 - wykaz dostaw.pdf284 kB2020-06-30
Download this file (ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty-1.pdf)ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty-1.pdf729 kB2020-06-17
Download this file (Informacja z otwarcia ofert(1).pdf)Informacja z otwarcia ofert(1).pdf706 kB2020-06-02
Download this file (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.pdf)OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.pdf15876 kB2020-05-18
Download this file (SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia.pdf)SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia.pdf26665 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 1 formularz oferty.pdf)Załącznik 1 formularz oferty.pdf204 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 2 dokumentacja projektowa.pdf)Załącznik 2 dokumentacja projektowa.pdf10278 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 3 oświadczenie dot spełniania warunków udziału.pdf)Załącznik 3 oświadczenie dot spełniania warunków udziału.pdf171 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 4 oświadczenie dot przesłanek wykluczenia.pdf)Załącznik 4 oświadczenie dot przesłanek wykluczenia.pdf200 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 5 zobowiązanie o oddaniu zasobów.pdf)Załącznik 5 zobowiązanie o oddaniu zasobów.pdf113 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 6 oświadczenie w spr grupy kapitałowej.pdf)Załącznik 6 oświadczenie w spr grupy kapitałowej.pdf109 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 7 wykaz robót .pdf)Załącznik 7 wykaz robót .pdf207 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 8 wykaz osób.pdf)Załącznik 8 wykaz osób.pdf199 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 9 projekt umowy.pdf)Załącznik 9 projekt umowy.pdf510 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 1 formularz oferty.doc)Załącznik 1 formularz oferty.doc60 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 3 oświadczenie_w_spr._spełnienia warunków.doc)Załącznik 3 oświadczenie_w_spr._spełnienia warunków.doc126 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 4 oświadczenie_w_spr._braku_podstaw_wykluczenia.doc)Załącznik 4 oświadczenie_w_spr._braku_podstaw_wykluczenia.doc130 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 5 zobowiązanie_o_oddaniu_zasobow.doc)Załącznik 5 zobowiązanie_o_oddaniu_zasobow.doc119 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 6 oświadczenie_grupa_kapitałowa.doc)Załącznik 6 oświadczenie_grupa_kapitałowa.doc115 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 7 wykaz robót .doc)Załącznik 7 wykaz robót .doc80 kB2020-05-18
Download this file (Załącznik 8 wykaz osób.doc)Załącznik 8 wykaz osób.doc165 kB2020-05-18