Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - postępowanie 5
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III" - 20 wrzesień 2021 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. 11 załączników PDF

4. 8 załączników edytowalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - postępowanie 4
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III" - 27 sierpień 2021 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. 11 załączników PDF

4. 8 załączników edytowalnych

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - postępowanie 3
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III" - 27 lipiec 2021 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. 11 załączników PDF

4. 8 załączników edytowalnych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 27 lipiec 2021 r. (załącznik)

Informacja z otwarcia ofert - 16 lipiec 2021 r. (załącznik)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - 15 lipiec 2021 r.(załącznik)

Odpowiedź na pytania wykonawcy - 6 lipiec 2021 r.(załącznik)

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane - postępowanie 2
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III" - 29 czerwiec 2021 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. 11 załączników PDF

4. 8 załączników edytowalnych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 24 czerwiec 2021 r.

Dotyczy zamówienia pn: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III"

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa i adaptacja poddasza
budynku szkoły na sale szkolne i węzeł sanitarny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu – ETAP
III" - 08 czerwiec 2021 r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. 11 załączników PDF

4. 8 załączników edytowalnych

Plan zamówień publicznych w roku 2021 - 25 maj 2021 r.

 


Załączniki
FileFile sizeCreated
Download this file (infor. z otwarcia ofert 06.10.2021.pdf)Informacja z otwarcia ofert 06.10.2021276 kB2021-10-06
Download this file (informacja o przeznaczonej kwocie na realizację zamówienia.pdf)Informacja o przeznaczonej kwocie na realizację zamówienia222 kB2021-10-04
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP_5.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu135 kB2021-09-20
Download this file (SIWZ 20.09.2021r..pdf)SIWZ 20.09.2021r14955 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 1 formularz oferty_51.pdf)Załącznik 1 formularz oferty266 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków_5.pdf)Załącznik 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków142 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby_5.pdf)Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby142 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów_5.pdf)Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów112 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej_5.pdf)Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej114 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1_5.pdf)Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1115 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 7 wykaz wykonanych robót_5.pdf)Załącznik 7 wykaz wykonanych robót190 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 8 wykaz osób_5.pdf)Załącznik 8 wykaz osób113 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 9 projekt umowy_5.pdf)Załącznik 9 projekt umowy291 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 10 dokumentacja projektowa(1)_5.pdf)Załącznik 10 dokumentacja projektowa10068 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 11 identyfikator postępowania_5.pdf)Załącznik 11 identyfikator postępowania79 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 1 formularz oferty_51.doc)Załącznik 1 formularz oferty69 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków_5.doc)Załącznik 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków77 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby_5.doc)Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby76 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów_5.doc)Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów74 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej_5.doc)Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej73 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1_5.doc)Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust136 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 7 wykaz wykonanych robót_5.doc)Załącznik 7 wykaz wykonanych robót126 kB2021-09-20
Download this file (Załącznik 8 wykaz osób_5.doc)Załącznik 8 wykaz osób40 kB2021-09-20
Download this file (informacja o uniewaznieniu postępowania 14.09.2021.pdf)Informacja o uniewaznieniu postępowania667 kB2021-09-14
Download this file (informacja z otwarcia ofert 13.09.2021.pdf)Informacja z otwarcia ofert 13.09.2021319 kB2021-09-13
Download this file (informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia.pdf)Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia222 kB2021-09-10
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_4.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane_4.pdf111 kB2021-08-27
Download this file (Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_4.pdf)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia_4.pdf18569 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 1 formularz oferty_4.pdf)Załącznik 1 formularz oferty_4.pdf266 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków_4.pdf)Załącznik 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków_4.pdf142 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby_4.pdf)Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby_4.pdf142 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów_4.pdf)Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów_4.pdf112 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej_4.pdf)Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej_4.pdf114 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1_4.pdf)Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1_4.pdf115 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 7 wykaz wykonanych robót_4.pdf)Załącznik 7 wykaz wykonanych robót_4.pdf190 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 8 wykaz osób_4.pdf)Załącznik 8 wykaz osób_4.pdf113 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 9 projekt umowy_4.pdf)Załącznik 9 projekt umowy_4.pdf291 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 10 dokumentacja projektowa_4.pdf)Załącznik 10 dokumentacja projektowa_4.pdf10068 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 11 identyfikator postępowania_4.pdf)Załącznik 11 identyfikator postępowania_4.pdf79 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 1 formularz oferty_4.doc)Załącznik 1 formularz oferty_4.doc69 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków_4.doc)Załącznik 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków_4.doc77 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby_4.doc)Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby_4.doc76 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów_4.doc)Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów_4.doc74 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej_4.doc)Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej_4.doc73 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125_ ust1.doc)Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125_ ust1.doc36 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 7 wykaz wykonanych robót_4.doc)Załącznik 7 wykaz wykonanych robót_4.doc126 kB2021-08-27
Download this file (Załącznik 8 wykaz osób_4.doc)Załącznik 8 wykaz osób_4.doc40 kB2021-08-27
Download this file (Informacja o uniewaznieniu postępowania.pdf)Informacja o uniewaznieniu postępowania571 kB2021-08-18
Download this file (informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert314 kB2021-08-17
Download this file (Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf)Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia223 kB2021-08-16
Download this file (Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane.pdf112 kB2021-07-27
Download this file (Specyfikacja_ istotnych warunków zamówienia.pdf)Specyfikacja_ istotnych warunków zamówienia.pdf18567 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik1 formularz oferty.pdf)Załącznik1 formularz oferty.pdf266 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków.pdf)Załącznik2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków.pdf142 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.pdf)Załącznik3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.pdf142 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.pdf)Załącznik4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.pdf112 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.pdf)Załącznik5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.pdf114 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.pdf)Załącznik6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.pdf115 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik7 wykaz wykonanych robót.pdf)Załącznik7 wykaz wykonanych robót.pdf190 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik8 wykaz osób.pdf)Załącznik8 wykaz osób.pdf113 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik9 projekt umowy.pdf)Załącznik9 projekt umowy.pdf292 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik10 - dokumentacja projektowa.pdf)Załącznik10 - dokumentacja projektowa.pdf10068 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik11 identyfikator postępowania.pdf)Załącznik11 identyfikator postępowania.pdf78 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik1 formularz oferty.doc)Załącznik1 formularz oferty.doc69 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków.doc)Załącznik2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków.doc77 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.doc)Załącznik3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.doc76 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.doc)Załącznik4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.doc74 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc)Załącznik5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc73 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.doc)Załącznik6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.doc36 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik7 wykaz wykonanych robót.doc)Załącznik7 wykaz wykonanych robót.doc126 kB2021-07-27
Download this file (Załącznik8 wykaz osób.doc)Załącznik8 wykaz osób.doc40 kB2021-07-27
Download this file (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf)Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf509 kB2021-07-27
Download this file (Informacja z otwarcia ofert_1.pdf)Informacja z otwarcia ofert_1.pdf343 kB2021-07-16
Download this file (infor. o kwocie przeznaczonej.pdf)infor. o kwocie przeznaczonej.pdf223 kB2021-07-15
Download this file (Odpowiedź na pytania Wykonawcy.pdf)Odpowiedź na pytania Wykonawcy.pdf815 kB2021-07-06
Download this file (ogłoszenie _o _zamówieniu.pdf)ogłoszenie _o _zamówieniu.pdf111 kB2021-06-29
Download this file (SIWZ-remont etap III-postępowanie2.pdf)SIWZ-remont etap III-postępowanie2.pdf17580 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik 1_ formularz oferty.pdf)Załącznik 1_ formularz oferty.pdf243 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik 2_ oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf)Załącznik 2_ oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf142 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik 3_ oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.pdf)Załącznik 3_ oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.pdf142 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik 4 _wzór zobowiązania do oddania zasobów.pdf)Załącznik 4 _wzór zobowiązania do oddania zasobów.pdf112 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik 5_ oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.pdf)Załącznik 5_ oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.pdf113 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik 6_ oświadczenie na podstawie art_125 ust1.pdf)Załącznik 6_ oświadczenie na podstawie art_125 ust1.pdf112 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik 7_ wykaz wykonanych robót.pdf)Załącznik 7_ wykaz wykonanych robót.pdf163 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik 8_ wykaz osób.pdf)Załącznik 8_ wykaz osób.pdf112 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik 9_projekt umowy.pdf)Załącznik 9_projekt umowy.pdf265 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik 10_ dokumentacja projektowa.pdf)Załącznik 10_ dokumentacja projektowa.pdf10068 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik 11_ identyfikator postępowania.pdf)Załącznik 11_ identyfikator postępowania.pdf76 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik_ 1 formularz oferty.doc)Załącznik_ 1 formularz oferty.doc61 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik _2 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc)Załącznik _2 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc75 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik_ 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.doc)Załącznik_ 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.doc76 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik_ 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.doc)Załącznik_ 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.doc73 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik_ 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc)Załącznik_ 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc72 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik_ 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.doc)Załącznik_ 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.doc32 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik _7 wykaz wykonanych robót.doc)Załącznik _7 wykaz wykonanych robót.doc122 kB2021-06-29
Download this file (Załącznik_ 8 wykaz osób.doc)Załącznik_ 8 wykaz osób.doc39 kB2021-06-29
Download this file (zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf)zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania.pdf318 kB2021-06-24
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf111 kB2021-06-08
Download this file (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-SIWZ.pdf)Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia-SIWZ.pdf17578 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 1 formularz_ oferty.pdf)Załącznik 1 formularz_ oferty.pdf243 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf)Załącznik 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf142 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.pdf)Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.pdf142 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.pdf)Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.pdf112 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.pdf)Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.pdf113 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.pdf)Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.pdf112 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 7 wykaz wykonanych robót.pdf)Załącznik 7 wykaz wykonanych robót.pdf163 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 8 wykaz_ osób.pdf)Załącznik 8 wykaz_ osób.pdf112 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 9 projekt_ umowy.pdf)Załącznik 9 projekt_ umowy.pdf265 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 10 dokumentacja projektowa.pdf)Załącznik 10 dokumentacja projektowa.pdf10068 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 11 identyfikator postępowania.pdf)Załącznik 11 identyfikator postępowania.pdf76 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 1 formularz_ oferty.doc)Załącznik 1 formularz_ oferty.doc61 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc)Załącznik 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc75 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.doc)Załącznik 3 oświadczenie podmioru udostępniającego zasoby.doc76 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.doc)Załącznik 4 wzór zobowiązania do oddania zasobów.doc73 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc)Załącznik 5 oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc72 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.doc)Załącznik 6 oświadczenie na podstawie art_125 ust1.doc32 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 7 wykaz wykonanych robót.doc)Załącznik 7 wykaz wykonanych robót.doc122 kB2021-06-08
Download this file (Załącznik 8 wykaz_ osób.doc)Załącznik 8 wykaz_ osób.doc39 kB2021-06-08
Download this file (Plan zamówień publicznych na 2021 rok.pdf)Plan zamówień publicznych na 2021 rok.pdf430 kB2021-05-25


Szkoła prowadzona przez:

 

 

Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu

Rogoziniec 115
66-210 Zbąszynek

tel/fax: 68 38 40 241

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      Biuletyn informacji publicznej       

Inspektor Danych Osobowych

Agnieszka Chwałkowska

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.