Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu prowadzi nabór do:

TECHNIKUM LEŚNEGO  - 5 letnie dla kandydatów po ukończeniu szkoły podstawowej. Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu którego uczeń nabywa kwalifikacje LES.02 - Gospodarowanie zasobami leśnymi.

SZKOŁY BRANŻOWEJ I ST. – OPERATOR MASZYN LEŚNYCH – 3 letnia dla kandydatów po ukończeniu szkoły podstawowej. Szkoła kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu którego uczeń nabywa kwalifikacje LES.01 – Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych.

Rekrutacja składa się z III etapów:

I etap rekrutacji

·         Złożenie w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami.

II etap rekrutacji

·         Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał lub kopię poświadczoną przez dyrektora szkoły podstawowej);

·         Dostarczenie zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopię potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej);

·         Dostarczenie zaświadczeń wydanych przez Kuratora Oświaty o uzyskaniu przez kandydata tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych lub współorganizowanych przez Kuratora Oświaty (oryginały lub kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej);

·         Dostarczenie dyplomów lub zaświadczenia wydane przez odpowiednią instytucję lub organizację poświadczające osiągnięcia sportowe lub artystyczne, a także działalność wykonywaną w ramach wolontariatu (oryginały lub kopie potwierdzone przez dyrektora gimnazjum);

III etap rekrutacji

Po zakwalifikowaniu kandydata przez szkolną komisję rekrutacyjną kandydat:

·         Dostarcza oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminów (o ile nie zostały dostarczone na wcześniejszych etapach rekrutacji);

·         Kartę badania rozwoju i zdrowia ucznia klasy III szkoły podstawowej.

WAŻNE!

 Dokumenty złożone w trzecim, ostatnim etapie rekrutacji są ostatecznym potwierdzeniem przez kandydata i jego rodziców woli podjęcia nauki w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu na wybranym kierunku. 

Terminy i regulamin rekrutacji

Aktualne terminy rekrutacji będą podane na stronie internetowej szkoły po ogłoszeniu ich w zarządzeniu lubuskiego kuratora oświaty oraz aktualnym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i szkół.

Badania lekarskie

Szkoła prowadzi praktyczną naukę zawodu, dlatego wymagane jest przeprowadzenie badań w  celu uzyskania zaświadczeń lekarskich od lekarza medycyny pracy, zawierających orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Termin badań i sposób pobierania skierowań ustalony będzie pod koniec wakacji i podany na stronie internetowej szkoły.

 

 


Szkoła prowadzona przez:

 

 

Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu

Rogoziniec 115
66-210 Zbąszynek

tel/fax: 68 38 40 241

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      Biuletyn informacji publicznej       

Inspektor Danych Osobowych

Agnieszka Chwałkowska

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.