Samorząd uczniowski  jest to grupa uczniów, która reprezentuje całą brać uczniowską ZSL w Rogozińcu. Właśnie ich wybieracie podczas głosowania, które jest tajne, powszechne i równe. Każdy uczeń, który ma w sobie ukrytego społecznika świetnie odnajdzie się w tej grupie. Wstępując do samorządu szkolnego trzeba mieć świadomość, że spoczywa na nas od tej pory odpowiedzialność za imprezy szkolne, apele i inne działalności podejmowane dla Ciebie - ucznia naszej szkoły. Samorząd, to także pośrednicy w dialogu między dyrekcją i nauczycielami, a także rzecznikiem praw ucznia więc są dla Was wsparciem. Opiekun samorządu, to osoba, z którą ściśle współpracujemy. Nadzoruje ona również nasze działania.

Jesteśmy w szkole dla Ciebie i zawsze po Twojej stronie.

Zobacz: Facebook samorządu

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEG0

ROK SZKOLNY 2019/2020

OPIEKUN SAMORZĄDU

Elżbieta Halkowicz

PRZEWODNICZĄCY - Krystian Żarnowski

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO -Jakub Sadowski

SKARBNIK - Karolina Guś

SEKRETARZ - Mikołaj Sasim

CZŁONKOWIE

Nadia Pustkowska

Krystian Puślecki