Dyrektor - Antoni Pawłowski

Wicedyrektor - Sylwia Jagodzińska

Kierownik internatu - Monika Niezborała

Kierownik praktycznej nauki zawodu - Gerard Kurek

Nauczyciele

 

Augustyniak Ewelina - wychowawca w internacie

Augustyniak Jolanta - wychowawca w internacie

Bienias Aleksandra - wychowawca w internacie

Czyczerska - Budych Elżbieta - wychowanie fizyczne

Gawiński Marcin -  przedmioty zawodowe

Górawski Ryszard -  przedmioty zawodowe

Grabowski Rafał - wychowanie fizyczne

Halkowicz Elżbieta - język angielski

Hamczyk - Walkowiak Natalia -  przedmioty zawodowe

Hołyńska Zuzanna - wychowanie fizyczne

Jagodzińska Sylwia - podstawy przedsiębiorczości

Jakubowski Mikołaj -  przedmioty zawodowe

Jasińska Joanna - matematyka, informatyka

Kałek Danuta - geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca w internacie

Kowalski Dariusz - wychowawca w internacie

Kratowicz - Wiśniewska Aleksandra -  przedmioty zawodowe

Kumke Marcin - historia, wiedza o społeczeństwie

Kurek Gerard -  przedmioty zawodowe

Kutzmann Anna - pedagog szkolny, wychowawca w internacie

Łotecka Emilia - język angielski

Niezborała Monika - wychowanie do życia w rodzinie

Pawłowski Antoni - religia

Pawłowski Paweł - religia

Plancikowa Miriam - przedmioty zawodowe

Przybyła Joanna - język niemiecki

Rybicka Agnieszka - wychowawca w internacie

Słoń Renata - wychowawca w internacie

Sommer Agata - biologia, fizyka, chemia

Tabarkiewicz Piotr -  przedmioty zawodowe

Trochanowski Eugeniusz - wychowawca w internacie

Wachowiak Agnieszka - język polski