REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU DO KLASY i TECHNIKUM LEŚNEGO I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA OPERATOR MASZYN LEŚNYCH

 ROK SZKOLNY 2020/2021

 

W procesie rekrutacji do technikum leśnego jak i branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę oceny na świadectwie z następujących przedmiotów:

Język polski

Matematyka

Biologia

Język angielski lub Język niemiecki

 

Szczegółowy regulamin przeliczania ocen na punkty zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek  w załączniku.